ನಾಸ್ತಿಕರು ಯಾರು? ಹೇಗೆ?

dawkins_rtಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಡಾ|| ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ ನಾಸ್ತಿಕರೂ ಹೌದು. ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದವರಿಗೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಾಕಿನ್ಸರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯ ಡಿವಿಡಿಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಡಿವಿಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ “facts about atheism” ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇತ್ತು.

ನಾಸ್ತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು

  • ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರ
  • ನಾಸ್ತಿಕರು ಲೋಕದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ನಾಸ್ತಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
  • ಹಲವು ಸಲ ನಾಸ್ತಿಕರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮೀಯರು ಪಾಲಿಸುವ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡಕನ್ನು ದೈವತ್ವದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ (ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ)
Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: