ಎರಡು ಬೆಸ್ತರ ನೀಲುಗಳು

ನಡುನಡುವೆ

ಪಟ್ಣಣದತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಬೆಸ್ತರ ಹುಡುಗ
“ಮೀನಲ್ಲಿ… ಭವಿಷ್ಯ… ಇಲ್ಲ… ಏನು ಮಾಡೋದು” ಅಂತ
ತಡೆತಡೆದು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಲ್ಲಾ
ಕಡಲ ಮೊರೆತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು
ಅನುಮಾನಕ್ಕೆಡೆ ಕೊಡದಂತೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರ

“ಬೇರೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ ಮೀನು;
ಖಾಲಿ ಬಲೆ ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೇಕೆ ಬೇಕು
ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು” ಎನ್ನುತ್ತಲೇ
ಬೆಸ್ತರ ಮುದುಕ
ಹರಿದ ಬಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲಿದೇ ಹೊಲಿದ.

Advertisements

2 thoughts on “ಎರಡು ಬೆಸ್ತರ ನೀಲುಗಳು

Add yours

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: