ಯೇಟ್ಸನ ಗೋಪುರದಿಂದ

Translation of a part of ‘The Tower’ – W.B.Yeats (original follows below)

ಕಲ್ಪನೆ
ದಟ್ಟವಾಗಿ ತಂಗುವುದು
ದಕ್ಕಿದವಳಲ್ಲೋ, ದೂರಾದವಳಲ್ಲೋ?
ದೂರಾದವಳಲ್ಲಾದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊ-
ಆ ಮಹಾಜಾಲದಿಂದ ನೀನು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು-
ಗರ್ವದಿಂದಾಗಿ,
ಪುಕ್ಕಲುತನದಿಂದಾಗಿ,
ಯಾವುದೋ ಜುಜುಬಿ ಅತಿನವಿರು ಹೊಳಹಿನಿಂದಾಗಿ,
ಅಥವಾ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದರಿಂದಾಗಿ;
ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನೆನಪಾದರೆ ಈಗ,
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದು
ದಿನ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ.

Does the imagination dwell the most
Upon a woman won or woman lost?
If on the lost, admit you turned aside
From a great labyrinth out of pride,
Cowardice, some silly over-subtle thought
Or anything called conscience once;
And that if memory recur, the sun’s
Under eclipse and the day blotted out. – W.B. Yeats

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: