ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು

 

(ಶಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ)
ಹರಿವನದಿ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು
ತೊಡೆತಟ್ಟಿ  ಬರುತಾರೆ, ಎದೆನುಡಿಯ ನುಡಿದುಬಿಡಿ ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು
ಆಕಾಶಕಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದೆರಡು ನಭವೆಂದು
ಎದೆತಟ್ಟಿ ಬರುತಾರೆ, ಒಳನುಡಿಯ ನುಡಿದುಬಿಡಿ ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು
ಸರ್ವಭವ್ಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮಭವ್ಯವನಿಟ್ಟು
ಕದನಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಹದದ ನುಡಿ ನುಡಿದುಬಿಡಿ ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು
ಮನಸೊಳಗೆ  ಬರೆಎಳೆದು ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣನು ಕೆದಕಿ
ಜೈರಾಮ ಎನುತಾರೆ, ಸನ್ಮತಿಯ ಹೂವನಿಡಿ ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು
ನೊಂದವರ ಹೆಗಲನ್ನು ಕೆಳಕದುಮಬಹುದೆಂದು
ಬಂದವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ, ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಿಂತುಬಿಡಿ ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು
ಮನಸು ಮರಗಟ್ಟಿಸಲು ಕನಸು ಸುಟ್ಟರಗಿಸಲು
ಬರುತಾರೆ, ಬರುತಾರೆ, ಮನ ತೆರೆದು ಕುಳಿತುಬಿಡಿ ಮರಗಟ್ಟದಿರಲಿ ಮನಸು
(PC : Collage of newspaper images)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s