ಅಂದಂದು · ಚಿತ್ರಗಳು · ವಿಜ್ಞಾನ · ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರ

Four Planets

Alignment of Jupiter, Venus, Mercury and Mars as seen in the northern skies of the southern Hemisphere. These are my attempts at capturing them this morning around 5.30 am. Drove up to the top of the 4 level car park at the Holsworthy Railway Station to take these pictures. The next similar alignment with five planets is in… Continue reading Four Planets

ಪದ್ಯ · ವಿಜ್ಞಾನ · ಸೈನ್ಸ್ ಪದ್ಯ

ಈಡ: ಹುಡುಗಿ ಕತೆ

ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಈಡ ಕೈಗೂಸಾಗಿರುವಾಲೇ ಮಣಿಗಂಟು ಮುರಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬಾಯಾರಿ ನೀರಿಗೆಂದು ಆ ಕೊಳಕ್ಕಿಳಿದು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು

ಪದ್ಯ · ವಿಜ್ಞಾನ · ಸೈನ್ಸ್ ಪದ್ಯ

ಮಿಡತೆ ಸಂತೆ ಕತೆ

ಬೈರಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂಡಲೆಯೋ ಮಿಡತೆ ಕಾಲನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸವರಿಬಿಟ್ಟರಾಯ್ತು ಅಮಲೇರ್ಸೋ ಸೆರಟೊನನ್ ತಲೇಲಿ ದ್ರವಸಿ ಜಗ್ಗನೆ ಲೋಕದಾಸೆ ಹೊತ್ತಿ ಹುಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಿಡತೆ ಹಿಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಕೂಡಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಬುದ್ಧಿ ವಿರಾಜಮಾನ.

ಅಂದಂದು · ವಿಜ್ಞಾನ · ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರ

ದೇವರ ಕಾಣುವ ಕೈ

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಡಕಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ – ಇದು ದೇವರ “ಕಾಣದ ಕೈ” ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ “ದೇವರ ಕಣ್ಣು” ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು “ರಾಮಸೇತು” ಥರ ಏನೇನೋ ಆಧಾರ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ – ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ೫೮೦ ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಾಸಾದ “ಚಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್-ರೇ” ಅಬ್ಸರರ್ವೇಟರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ.

ಅಂದಂದು · ನಾಸ್ತಿಕತೆ · ಪುಸ್ತಕ · ಯೋಚನೆ · ವಿಜ್ಞಾನ

ದೇವರೆಂಬ ಭ್ರಾಂತು

[ಇಂದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೮ ಇಂಡಿಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ – ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ] ಈಗಷ್ಟೆ ಡಾ. ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸನ ‘The God Delusion’ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅವನ ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಗೆ ಇದು ಡಾರ್ವಿನನ ವಿಕಾಸವಾದದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಆದರೂ, ದೇವರಂಬ ಭ್ರಾಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಣ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಆ ಕಾಣ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕ.